Nové trendy v zeleninárstve

Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre v spolupráci so Slovenskou zeleninárskou úniou pozývajú na jednodenný odborný seminár "Nové trendy v zeleninárstve", ktorý sa koná dňa 12. 11. 2013 od 09:00 hod. na Katedre zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra (miestnosť BZ - 01).

Späť