Prednáška "Vodné zdroje Nepálu - problémy a riešenia"

Pozvánka na prednášku "Vodné zdroje Nepálu - problémy a riešenia".

Dňa 24. 10. 2013 o 11:30 hod sa v miestnosti ZP - KKPPÚ (Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, lokalita "Zobor") uskutoční prednáška zahraničných hostí z Nepálu na tému: „Vodné zdroje Nepálu – problémy a riešenia“. Srdečne Vás pozývame.

Späť