Rektorské voľno 31. 10. 2013

Rektor SPU v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil voľno na 31. 10. 2013, v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých. Výučba bude pokračovať v pondelok, 4. 11. 2013, podľa platných rozvrhov.

Späť