Úprava priestorov obchodného centra

Vypracovanie projektovej štúdie. Návrh riešenia úpravy priestorov obchodného centra pomocou interiérových rastlín. Kontaktná osoba: Ing. Viera Šajbidorová, PhD.

Návrhy (doplnené 10. 02. 2014)

Späť