Zasadnutie akademického senátu FZKI, 04. 09. 2023 13:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 04. 09. 2023 (pondelok) o 13:00 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť