Prijímací pohovor

Prijímací pohovor na našu fakultu bude prebiehať v prostredí Microsoft Teams.

Môžete použiť prehliadač Microsoft Edge a Google Chrome, alebo aplikáciu Microsoft Teams.

Prijímací pohovor

Krok 1

Vyplnením krátkeho dotazníka potvrdíte svoju účasť na prijímacom pohovore, ktorý je súčasťou prijímacieho konania na štúdium študijných programov Krajinné inžinierstvo, Pozemkové úpravy a Záhradníctvo od akademického roka 2021/2022 .

Krok 2

Do komisie budete zaradení podľa abecedy (Priezviska)

Krok 3

Skontrolujte si, kedy sa máte pripojiť do videohovoru. Každý pohovor bude trvať cca 7 minút.

Časy budú upresnené...

Krok 4

Prihláste sa (kliknete na správny link a zadajte Vaše Meno a Priezvisko) aspoň 5 minút pred časom určeným v predchádzajúcom kroku. Po prihlásení sa, prejdete do čakárne. Z čakárne Vás komisia "pustí" do videohovoru keď budete na rade.

Prijímací pohovor

Prijímací pohovor

Krok 5

Ak v čakárni budete dlhšie ako 30 minút, bude spojenie zrušené. Obnovte ho (Znovu sa pripojte).

Prijímací pohovor

Krok 6

Link na pripojenie:

Bude zverejnený...

Krok 7

Máte otázky? Neviete sa prihlásiť do komisie? Čakáte dlho v čakárni? Chcete upresniť čas pohovoru? Je Vám niečo nejasné?

Volajte študijné oddelenie +421376415412 , alebo

Kliknite sem, budete pripojený priamo do videohovoru (nebudete čakať v čakárni) a môžete konzultovať Vaše otázky... Táto služba bude dostupná 12.08.2021 od 08:30hod.