Prijímací pohovor

Prijímací pohovor na našu fakultu (bakalárske štúdium) bude prebiehať 16. 05. 2024 (Krajinné inžinierstvo) a 17. 05. 2024 (Záhradníctvo) v prostredí Microsoft Teams.

Môžete použiť prehliadač Microsoft Edge a Google Chrome, alebo aplikáciu Microsoft Teams.

Prijímací pohovor

Krok 1 ("on-line registrácia")

Poprosíme Vás, ktorí ste ešte nevyplnili krátky dotazník o výbere cudzieho jazyka (uľahčí zostavenie rozvrhu vo Vašom prvom ročníku v prípade prijatia), vyplňte Formulár: https://forms.office.com/e/R9G5qK3UBZ

Krok 2

Vyberte si Vašu Komisiu pre prijímací pohovor.

Do komisie ste zaradení podľa abecedy (Priezviska) a podľa študijného programu, na ktorý ste poslali prihlášku.

Zriadené sú 2 komisie pre Krajinné inžinierstvo (KBc) a 3 komisie pre Záhradníctvo (ZBc):

- Komisia 1 pre študijný program Krajinné inžinierstvo (KBc) - 16. 05. 2024 (priezvisko A - K)

- Komisia 2 pre študijný program Krajinné inžinierstvo (KBc) - 16. 05. 2024 (priezvisko L - W)

- Komisia 3 pre študijný program Záhradníctvo (ZBc) - 17. 05. 2024 (priezvisko A - J)

- Komisia 4 pre študijný program Záhradníctvo (ZBc) - 17. 05. 2024 (priezvisko K - P)

- Komisia 5 pre študijný program Záhradníctvo (ZBc) - 17. 05. 2024 (priezvisko R - Z)

Krok 3

Každý pohovor bude trvať cca 7 minút.

Začiatok pohovorov je 16.05.2024 od 08:30 hod. pre Krajinné Inžinierstvo a 17.05.2024 od 08:30 hod. pre Záhradníctvo.

Krok 4

Prihláste sa (kliknete na správny link a zadajte Vaše Meno a Priezvisko). Po prihlásení sa, prejdete do čakárne. Čakajte. Z čakárne Vás komisia "pustí" do videohovoru keď budete na rade (poradie podľa abecedy).

Od 08:30 hod. prebehne krátka úvodná inštruktáž. Všetci z čakárne budú "vpustení" do videohovoru a komisia vás bližšie oboznámi s priebehom pohovoru. Následne budú pokračovať individuálne stretnutia.

Ak sa úvodnej inštruktáže nezúčastníte, postupujte podľa úvodného odseku tohto Krok-u 4, prihláste sa a čakajte.

Prijímací pohovor

Prijímací pohovor

Krok 5

Ak v čakárni budete dlhšie ako 30 minút, bude spojenie zrušené. Obnovte ho (Znovu sa pripojte).

Čakacia doba môže byť dlhšia ako 30 minút, ak máte pochybnosti postupujte podľa Krok 7.

Prijímací pohovor

Krok 6

Linky na pripojenie:

Komisia 1 pre študijný program Záhradníctvo (ZBc) - 17. 05. 2024 (priezvisko A - J) (alebo ID schôdze: 386 419 188 821 a Prístupový kód: osUGje)

Komisia 2 pre študijný program Záhradníctvo (ZBc) - 17. 05. 2024 (priezvisko K - P) (alebo ID schôdze: 316 600 525 372 a Prístupový kód: o9Epe4)

Komisia 3 pre študijný program Záhradníctvo (ZBc) - 17. 05. 2024 (priezvisko R -Z) (alebo ID schôdze: 377 304 813 53 a Prístupový kód: uP5JGc)

Krok 7

Máte otázky? Neviete sa prihlásiť do komisie? Čakáte dlho v čakárni? Chcete upresniť čas pohovoru? Je Vám niečo nejasné?

Volajte študijné oddelenie +421376415412