Prijímací pohovor

Prijímací pohovor na našu fakultu bude prebiehať 20. júla 2023 v prostredí Microsoft Teams.

Môžete použiť prehliadač Microsoft Edge a Google Chrome, alebo aplikáciu Microsoft Teams.

Prijímací pohovor

Krok 1 ("on-line registrácia")

Poprosíme Vás, ktorí ste ešte nevyplnili krátky dotazník o výbere cudzieho jazyka (uľahčí zostavenie rozvrhu vo Vašom prvom ročníku v prípade prijatia), vyplňte Formulár: https://forms.office.com/e/R9G5qK3UBZ

Krok 2

Vyberte si Vašu Komisiu pre prijímací pohovor.

Do komisie ste zaradení podľa abecedy (Priezviska) a podľa študijného programu, na ktorý ste poslali prihlášku.

Zriadené sú 2 komisie:

- Komisia 1 pre študijný program Krajinné inžinierstvo (KBc)

- Komisia 2 pre študijný program Záhradníctvo (ZBc)

Krok 3

Každý pohovor bude trvať cca 7 minút.

Začiatok pohovorov je 20.07.2023 od 09:00 hod.

Ak v nejakých podkladoch evidujete, že v čase od 08:30 do 09:00 bude prebiehať on-line registrácia, znamená to, že ak ste ešte nerealizovali Krok 1 spravte to v tomto čase.

Krok 4

Prihláste sa (kliknete na správny link a zadajte Vaše Meno a Priezvisko). Po prihlásení sa, prejdete do čakárne. Čakajte. Z čakárne Vás komisia "pustí" do videohovoru keď budete na rade (poradie podľa abecedy).

Prijímací pohovor

Prijímací pohovor

Krok 5

Ak v čakárni budete dlhšie ako 30 minút, bude spojenie zrušené. Obnovte ho (Znovu sa pripojte).

Čakacia doba môže byť dlhšia ako 30 minút, ak máte pochybnosti postupujte podľa Krok 7.

Prijímací pohovor

Krok 6

Linky na pripojenie:

- Komisia 1 pre Krajinné inžinierstvo (KBc)

- Komisia 2 pre Záhradníctvo (ZBc)

Krok 7

Máte otázky? Neviete sa prihlásiť do komisie? Čakáte dlho v čakárni? Chcete upresniť čas pohovoru? Je Vám niečo nejasné?

Volajte študijné oddelenie +421376415412