Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) na akademický rok 2023/2024

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 15.7.2023

na študijný program FZKI, International Master of Horticulture Science - IMHS:

 

International Master of Horticulture Science - IMHS

 

Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia