Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) na akademický rok 2022/2023

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 31.7.2022

na študijný program FZKI, International Master of Horticulture Science - IMHS:

 

International Master of Horticulture Science - IMHS

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (PDF)