Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2019

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2019.pdf (2.0 MiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2018

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2018.pdf (1.9 MiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2017

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2017.pdf (2.1 MiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2016

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2016.pdf (2.1 MiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2015

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2015.pdf (1.9 MiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2014

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2014.pdf (1.0 MiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2013

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2013.pdf (867.8 KiB)

Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FZKI SPU v Nitre za rok 2012

sprava-veda-vyskum-umelecka-cinnost-fzki-spu-2012.pdf (687.2 KiB)