Dôležité termíny:

Pozor aktualizácia!!!

pre študentov končiacich bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021

Letný semester 2020/2021:

Kontaktná výučba: 8. 2. - 16. 4. 2021 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 12. - 16. 4. 2021

Odovzdávanie bakalárskej práce (vloženie BP do UIS): najneskôr do 4. 6. 2021

Skúškové obdobie pre Bc: do 25. 6. 2021

Vloženie posudkov na BP do UIS: do 25 .6. 2021

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (Bc) do UIS: do 28. 6. 2021

Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 30. 6. 2021 (iba študenti, ktorí indexy majú)

Prihlásenie na štátne skúšky: 21. - 25. 6. 2021

Príprava na štátne skúšky: do 2. 7. 2021

Štátne skúšky: 6. - 8. 7. 2021

Promócie absolventov Bc štúdia: sa konať nebudú

Prihlášky na II. stupeň štúdia: do 31. 7. 2021

Štátne skúšky FZKI v akademickom roku 2020/2021 - Pokyny pre absolventov bakalárskeho štúdia

Pokyny k štátnym skúškam v prostredí SPU v Nitre

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme podľa vývoja situácie!

Živé vysielanie štátnych skúšok bakalárskeho štúdia na FZKI - 06. až 08. 07. 2021

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre zabezpečuje živé prenosy verejných častí štátnych skúšok na bakalárskom stupni (bez možnosti aktívneho zapojenia sa do priebehu štátnej skúšky) so zachovaním zásady prístupu verejnosti bez nahrávania tak, že skúšobná komisia bude za dodržania bezpečnostných opatrení prítomná v miestnosti a študent bude pripojený prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov z domáceho prostredia.

Upozorňujeme, že uvedené prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov.

Ďakujeme za pochopenie.

--

Štátne skúšky budú prebiehať v prostredí Microsoft Teams.

Môžete použiť prehliadač Microsoft Edge a Google Chrome, alebo aplikáciu Microsoft Teams.

FZKI štátne skúšky

Žiadame verejnosť aby sa pripájala s VYPNUTÝM mikrofónom a VYPNUTOU kamerou.

Prihláste sa (kliknete na správny link a zadajte Vaše Meno a Priezvisko). Po prihlásení sa, prejdete do čakárne. Z čakárne Vás komisia "pustí" do videohovoru počas verejnej časti štátnej skúšky.

VYPNUTÝ mikrofón a VYPNUTÁ kamera

FZKI štátne skúšky

FZKI štátne skúšky

Ak v čakárni budete dlhšie ako 30 minút, bude spojenie zrušené. Obnovte ho (Znovu sa pripojte).

FZKI štátne skúšky

Vysielanie začína od 08:15 hod.

Prvý študent bude začínať prezentáciu o 08:15 hod. a štátna skúška každého študenta bude trvať približne 45 minút.

Komisia: B-ABC14/01 krajinná a záhradná architektúra
Dátum a čas: 06. 07. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: doc. Ing. arch. Katarína Kristianová, PhD.
člen: doc. Ing. Ján Kollár, PhD.
člen: Ing. Marcel Raček, PhD.
člen: doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
tajomník: Ing. Lenka Čimová, PhD.
IT podpora: Ing. Denis Bechera

Zoznam študentov:
1. 67936 Adelina Belinska
2. 67938 Ibolya Bödör
3. 68052 Lucia Diškantová
4. 67944 Anna Krajčovičová
5. 67946 Jana Antónia Longauer
6. 67948 Veronika Makvová
7. 67952 Simona Ptačinová

Komisia: B-ABC14/02 krajinná a záhradná architektúra
Dátum a čas: 06. 07. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: Mgr. Katarína Adamčíková, PhD.
člen: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
člen: Ing. Denisa Halajová, PhD.
člen: doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD.
člen: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
tajomník: Ing. Jana Černá, PhD.
IT podpora: Ing. Roman Flóriš, PhD.

Zoznam študentov:
1. 67934 Laura Baková
2. 67935 Kristína Balalová
3. 68068 Klaudia Bilkóová
4. 71608 Regina Godorová
5. 68028 Daniela Kováčová
6. 67950 Valéria Oslejová
7. 67953 Romana Rokášiová

Komisia: B-ABC14/03 krajinná a záhradná architektúra
Dátum a čas: 07. 07. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: doc. Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
člen: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
člen: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
člen: doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD.
člen: doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
tajomník: Ing. Lenka Čimová, PhD.
IT podpora: Ing. Denis Bechera

Zoznam študentov:
1. 68492 Klaudia Dočekalová
2. 67954 Radka Rybanská
3. 67955 Simona Slížiková
4. 68044 Veronika Štofiková
5. 67958 Lucia Šurinová
6. 67959 Michaela Tarajová
7. 67960 Zuzana Vinczeová

Komisia: B-KBC/01 krajinné inžinierstvo
Dátum a čas: 06. 07. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: doc. Ing. Viera Petlušová, PhD.
člen: prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.
člen: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
člen: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
tajomník: Ing. Martina Kováčová
IT podpora: Ing. Ľubomír Konc, PhD.

Zoznam študentov:
1. 68599 Lenka Badiková
2. 71601 Dominik Baross
3. 71606 Lucia Farkašová
4. 71638 Kristína Fusatá
5. 71607 Jana Martina Gergeľová
6. 68567 RNDr. Michal Golha
7. 71612 Alan Hrabovský
8. 71614 Juraj Ivan
9. 71692 Karina Kanyicsková

Komisia: B-KBC/02 krajinné inžinierstvo
Dátum a čas: 07. 07. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
člen: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
člen: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
člen: prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
tajomník Ing. Petra Pipíšková
IT podpora: Ing. Ľubomír Konc, PhD.

Zoznam študentov:
1. 61260 Martin Kiko
2. 71616 Ondrej Kosír
3. 71618 Kristína Kováčová
4. 71619 Vavrinec Landczman
5. 71623 Matúš Olejár
6. 68570 Martin Orihel
7. 71625 Kristína Szalaiová
8. 71627 Nikoleta Študencová

Komisia: B-ZBC/01 záhradníctvo
Dátum a čas: 06. 07. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: Ing. Oliver Šiatkovský, PhD.
člen: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
člen: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
člen: doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
člen: doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
tajomník: Ing. Lucia Galovičová
IT podpora: Ing. Marcel Golian, PhD.

Zoznam študentov:
1. 71308 Lenka Benzová
2. 71309 Mária Czéreová
3. 71310 Monika Fabianová
4. 71313 Vladimír György
5. 71314 Tereza Horečná
6. 71321 Lenka Mačugová
7. 71326 Alžbeta Poláčiková
8. 71328 Jana Tondrová

Komisia: B-ZBC/02 záhradníctvo
Dátum a čas: 07. 07. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: Ing. Marián Varga
člen: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
člen: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
člen: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
člen: Ing. Eduard Pintér, PhD.
tajomník: Ing. Jakub Mankovecký
IT podpora: Ing. Marcel Golian, PhD.

Zoznam študentov:
1. 71307 Dušan Babic
2. 71604 Radka Brugerová
3. 71312 Erika Fedorová
4. 71316 Dušan Jáni
5. 71317 Filip Kaszanyoczki
6. 71323 Michal Molda
7. 60772 Romana Šípeková
8. 71327 Žofia Švidroňová

Komisia: B-ZBC/03 záhradníctvo
Dátum a čas: 08. 07. 2021 08:00
Link na pripojenie

Skúšobná komisia:
predseda: Ing. Marián Varga
člen: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
člen: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
člen: doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
člen: Ing. Eduard Pintér, PhD.
tajomník: Ing. Lucia Galovičová
IT podpora: Ing. Marcel Golian, PhD.

Zoznam študentov:
1. 68560 Linda Klotton
2. 68562 Petra Malíková
3. 68563 Nina Marečková
4. 68565 Dagmar Olejková
5. 61015 Ladislav Pirovits
6. 65028 Simona Žolnerová