Dôležité termíny:

pre študentov končiacich inžiniersky stupeň štúdia v akademickom roku 2022/2023

Letný semester 2022/2023:

Kontaktná výučba: 6. 2. - 13. 4. 2023 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 10. - 13. 4. 2023 (10. týždeň semestra)

Odovzdávanie diplomovej práce (vloženie DP do UIS): najneskôr do 21. 4. 2023

Skúškové obdobie pre Ing: do 12. 5. 2023

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (ING) do UIS: do 12. 5. 2023

Prihlásenie na štátne skúšky: 2. – 6. 5. 2023

Vloženie posudkov na DP do UIS: do 15. 5. 2023

Štátne skúšky: 22. – 24. 5. 2023

Promócie absolventov Ing. štúdia: 7. 6. 2023

Súvisiace dokumenty:

Pokyny pre absolventov

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2022/2023

Archív:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022

Zásady konania opravných štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022