Dôležité termíny:

pre študentov končiacich inžiniersky stupeň štúdia v akademickom roku 2021/2022

Letný semester 2021/2022:

Kontaktná výučba: 7. 2. - 14. 4. 2022 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 11. - 14. 4. 2022

Odovzdávanie diplomovej práce (vloženie DP do UIS): najneskôr do 22. 4. 2022

Skúškové obdobie pre Ing: do 13. 5. 2022

Vloženie posudkov na DP do UIS: do 13. 5. 2022

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (ING) do UIS: do 13. 5. 2022

Prihlásenie na štátne skúšky: 2. – 6. 5. 2022

Príprava na štátne skúšky: do 20. 5. 2022

Štátne skúšky: 23. - 25. 5. 2022

Promócie absolventov Ing. štúdia: 10. 6. 2022

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme podľa vývoja situácie!

Súvisiace dokumenty:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022