Študentské a zamestnanecké mobility

AIESEC

AIESEC

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí - Webinár - prezentácia

Prezentácia z Webinára

Možnosti získania grantov v rámci SAIA

PDF -  Možnosti získania grantov v rámci SAIA

Erasmus +

Kontaktná osoba: Ing. Mária Bihuňová, PhD., mail: maria.bihunova@uniag.sk

Dohody Erasmus +

Mapa medzinárodnej spolupráce

Erasmus + SVET

Podrobnejšie/Viac info

Aktuálne informácie

CEEPUS

Kontaktná osoba: Ing. Mária Bihuňová, PhD., mail: maria.bihunova@uniag.sk

Podrobnejšie/Viac info

Mapa medzinárodnej spolupráce

Baltická univerzita

Podrobnejšie/Viac info

Národný štipendijný program

Podrobnejšie/Viac info

Akcia Rakúsko - Slovensko

Podrobnejšie/Viac info

Iné štipendiá

Podrobnejšie/Viac info