1.

Logo - IMHS

JOINT DEGREE – INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURAL SCIENCE (IMHS)

Kontakt: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Dĺžka štúdia: 4 semestre (120 ECTS)

Poplatok: pre študentov FZKI SPU Nitra bezplatné štúdium

Popis:

V roku 2015 FZKI akreditovala spoločný študijný program International Master of Horticulture Science (IMHS) v II. stupni vysokoškolského štúdia, v študijnom odbore záhradníctvo. Spoločný študijný program je realizovaný Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (SK), Fakultou biotechnológií a záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (PL) a Záhradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne (ČR).

Informačná brožúra

2.

Zoznam predmetov v angličtine - Bachelor Study - Bachelor Level

Zoznam predmetov v angličtine - Master Study - Master Level

Zoznam predmetov v angličtine – MSC English Modules

Zoznam predmetov v angličtine - PhD Study Program