Kontakt:
Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5412 | fax: +421 (37) 641 5444

Ing. Ivana Mesjarová
email: ivana.mesjarova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5412

Ing. Lenka Čimová, PhD.
email: lenka.cimova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5417