Upravené študijné plány od AR 2022/2023

 

I. stupeň štúdia - bakalárske študijné programy

Krajinná a záhradná architektúra - denná forma štúdia - 4 roky ABc-14

Krajinné inžinierstvo - denná forma štúdia - 3 roky a externá forma štúdia - 4 roky KBc

Záhradníctvo - denná forma štúdia - 3 roky a externá forma štúdia - 4 roky ZBc

--

II. stupeň štúdia - inžinierske študijné programy

Krajinná a záhradná architektúra - denná forma štúdia - 2 roky KZA

Krajinné inžinierstvo - denná forma štúdia - 2 roky a externá forma štúdia - 3 roky KII

Záhradníctvo - denná forma štúdia - 2 roky a externá forma štúdia - 3 roky ZHI