Vedecká rada

Vedecká rada FZKI SPU, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5414 | fax: +421 (37) 641 5444

 

Interní členovia

prof. Ing. Dušan IGAZ, PhD. - predseda
doc. Ing. Alena ANDREJIOVÁ, PhD.
prof. Ing. Viliam BÁREK, CSc.
prof. Ing. Peter HALAJ, CSc.
prof. RNDr. Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ján HORÁK, PhD.
prof. Ing. Ľuboš JURÍK, PhD.
prof. Ing. Miroslava KAČÁNIOVÁ, PhD.
prof. Ing. Zlatica MUCHOVÁ, PhD.
doc. Ing. Oleg PAULEN, PhD.
prof. Ing. Viera PAGANOVÁ, PhD.
doc. Ing. arch. Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Attila TÓTH, PhD.
prof. Ing. Roman GÁLIK, PhD.
prof. Ing. Marko HALO, PhD.

Externí členovia

Ing. Miroslav GLASA, DrSc.
doc. Ing. Ivan LUKÁČIK, CSc.
prof. Ing. Viliam MACURA, PhD.
prof. RNDr. František PETROVIČ, PhD.
prof. Ing. Robert POKLUDA, Ph.D.
Ing. Yvetta VELÍSKOVÁ, PhD.
 

Rokovací poriadok Vedeckej rady FZKI SPU v Nitre

Rokovací poriadok VR FZKI SPU v Nitre (477.6 KiB)

Zápisnice z rokovaní VR FZKI

Zápisnice z rokovaní VR FZKI

Informácie pre členov VR FZKI

Informácie (komunikácia, videohovory, úložisko) - dostupné pre členov VR FZKI (po prihlásení).