Vedecká rada

(od: október 2023)

Vedecká rada FZKI SPU, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5414 | fax: +421 (37) 641 5444

 

Interní členovia

prof. Ing. Dušan IGAZ, PhD. - predseda
doc. Ing. Štefan AILER, PhD.
doc. Ing. Alena ANDREJIOVÁ, PhD.
prof. Ing. Viliam BÁREK, CSc.
prof. Ing. Peter HALAJ, CSc.
doc. Ing. Ján HORÁK, PhD.
prof. Ing. Ľuboš JURÍK, PhD.
prof. Ing. Miroslava KAČÁNIOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ján MEZEY, PhD.
prof. Ing. Zlatica MUCHOVÁ, PhD.
prof. Ing. Viera PAGANOVÁ, PhD.
doc. Ing. arch. Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Attila TÓTH, PhD.
prof. Ing. Roman GÁLIK, PhD.
prof. Ing. Marko HALO, PhD.

Externí členovia

prof. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ, CSc.
Ing. Miroslav GLASA, DrSc.
doc. Ing. Ivan LUKÁČIK, CSc.
prof. RNDr. František PETROVIČ, PhD.
prof. Ing. Robert POKLUDA, Ph.D.
Ing. Yvetta VELÍSKOVÁ, PhD.
 

Zápisnice z rokovaní VR FZKI

Zápisnice z rokovaní VR FZKI

Informácie pre členov VR FZKI

Informácie (komunikácia, videohovory, úložisko) - dostupné pre členov VR FZKI (po prihlásení).