Kontakt:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
email: lenka.lackoova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5219