Kontakt:


doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
email: lenka.lackoova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5415 (Dekanát)
tel.: +421 (37) 641 5219 (Hospodárska)