ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu

napísal

Projekt ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu je smerovaný k podpore cieľov krajských, národných a európskych stratégií adaptácie na klimatické zmeny.

Projekt rieši najmä ochranu pred suchom a eróziou, zníženie látkových odtokov, posilnenie retencie a zlepšovanie zelenej infraštruktúry krajiny. Projekt vymedzí vhodné územia a zraniteľné plochy pre presné zacielenie opatrení. Projekt prináša inovatívne riešenie a implementáciu výsledkov vedecko-výskumných projektov vrátane prenosu príkladov dobrej praxe.

Na báze medzinárodného partnerstva sa spája 5 výskumných subjektov (3 európske štáty) s jedinečným národným postavením:

Nórske fondy

Ísť späť