Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 + Ukrajina

napísal

Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine

Autor: Ing. Barbora Čakovská, PhD.

V rámci medzinárodnej spolupráce krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika), Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pripravila projekt zameraný na „udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologickú bezpečnosť v krajinách V4 + Ukrajina“.

Typ projektu:

- Visegrad Fund – Standard Project No #21710373

Žiadateľ:

- University of Agriculture in Krakow (PL)

Zodpovedný za implementáciu projektu na Slovensku:

- Ing. Andrej Tárnik, PhD., Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Na Slovensku pozostáva projekt z nasledujúcich aktivít:

VISEGRAD FUND SUMMER SCHOOL
Termín: 1.10 - 15.10 2017
Miesto konania: Kraków, Poľsko
Téma: Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 + Ukrajina

VISEGRAD FUND FESTIVAL
Termín: 20. a 21. 11 2017
Popis: deň pre stredoškolákov a vysokoškolákov zameraný na vodné hospodárstvo.
Aktivity: Odborné a popularizačné prednášky, fotosúťaž

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

Viac informácií o projekte a všetkých jeho aktivitách: http://vf-water.eu

Ísť späť