Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) od akademického roka 2021/2022

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 31.7.2021

na študijné programy FZKI:

 

Záhradná a krajinná architektúra - ARI

Biotechnika parkových a krajinných úprav - BTI

Záhradníctvo - ZHI

Krajinné inžinierstvo - KII

International Master of Horticulture Science - IMHS

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (PDF)

 

Súvisiace dokumenty: