Ústav krajinnej architektúry (ÚKA)

Ústav krajinnej architektúry (ÚKA)

Vznikol z Katedry biotechniky zelene (KBZ) a Katedry záhradnej a krajinnej architektúry (KZKA).

Sídlo ústavu: Tulipánová 7, Nitra.

Zoznam pracovníkov:

Vedúci ústavu - doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
Sekretariát - Simona Rábeková

prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
doc. Ing. Ján Kollár, PhD.
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.,
doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Ing. Miroslav Čibik, PhD.
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Ing. Marcel Raček, PhD.
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Mgr. art. Soňa Bellerová
Ing. Martina Verešová, PhD.
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.
Ing. Jana Černá, PhD.
Roman Ludva
Eva Jenisová

Ing. Denis Bechera – doktorand
Ing. Katarína Slobodníková – doktorandka