Aktuálne informácie

napísal

Landartový workshop

Landartový workshop sa uskutoční 20. mája 2016 od 09:00hod na Hideparku (kultúrne centrum v Nitre). Workshop povedie Zoltán Balko.

napísal

Sadovnícko architektonický návrh rekreačno-športových priestorov v Banskej Štiavnici

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre organizovala medzinárodnú odbornú exkurziu Sadovnícko architektonický návrh rekreačno-športových priestorov v Banskej Štiavnici . Účastníkmi boli študenti a učitelia z FZKI a z ČZU Praha. Exkurzia bola zorganizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-08-1516 grantového programu CEEPUS.

napísal

Kurz hydropedológie

Študenti druhého ročníka programu Krajinné inžinierstvo sa zúčastnili  Kurzu hydropedológie. Kurz sa konal v obci Čierny Balog od 08. do 10. mája a v priestoroch KBH od 11. do 13. mája 2016.

napísal

Zdravotné aspekty umiernenej konzumácie vína

Výberová prednáška, 20. mája 2016 o 14:00 hod. na Tulipánovej 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., téma: Zdravotné aspekty umiernenej konzumácie vína.

napísal

Monitoring kvality vody

V dňoch 9. - 13. 5. 2016 organizuje Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre medzinárodnú odbornú exkurziu Monitoring kvality vody. Účastníkmi sú  študenti a učitelia zo Slovenska, Rumunska, Poľska a Českej republiky. Exkurzia je podporená grantovým programom CEEPUS.