Aktuálne informácie

napísal

Gardenia 2016

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Vás srdečne pozýva na svoju expozíciu v rámci 20. ročníka výstavy Gardenia na výstavisku Agrokomplex Nitra. 14.- 17.04.2016 pavilón F.

napísal

Zelená dedina výzvou súčasnej architektúry vidieka

Ateliér s prof. Šarafínom, téma - Zelená dedina výzvou súčasnej architektúry vidieka, 27. 04. 2016 (streda) 9:00 v TDA-01 (veľký ateliér) FZKI, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Projekt Inspiration a projekt Risk

Riešiteľský kolektív Projektu APVV pozýva na medzinárodný seminár organizovaný v pondelok 02. mája 2016 pri príležitosti návštevy zahraničného partnera z Univerzity v Algarve (Portugalsko) s názvom Projekt Inspiration a projekt Risk. Začiatok seminára je naplánovaný na 09:00 v prednáškarni ZP pod Zoborom na Hospodárskej ulici.

napísal

Planning Production - An Important Factor In Growing Organic Vegetables

Výberová prednáška - Planning Production - An Important Factor In Growing Organic Vegetables, 19.04.2016 o 9.00h v BZ-02 na Katedre zeleninárstva FZKI SPU Nitra. Prednášajúci: Teodora Ilieva, University of Agribusiness and Rural Development (UARD) Plovdiv.

napísal

Komunálne odpadové hospodárstvo

Odborná exkurzia pre študentov, 13. apríl 2016 (streda). Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Báreková, PhD. Návšteva kompostárne a oboznámenie sa s využívanou technológiou spracovania biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho na území mesta Nitra.