Aktuálne informácie

napísal

Exkurzia Kurzu rezu ovocných drevín do Českej republiky

11. 05. 2015 – 13. 05. 2015, študenti navštívia inštitúcie a podniky, akými sú UO ZF MZLU Brno, Agrosad Velké Bílovice, Biocont Laboratory Brno, Okoplant International, Agro Stošíkovice

napísal

Kurz aplikovanej hydropedológie a Kurz monitoringu zložiek ŽP

V dňoch 10. 05. 2015 – 13. 05. 2015 v obci Čierny Balog. Kurz je realizovaný v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

napísal

Hodnocení provozní bezpečnosti stromů rostoucích v mimolesním prostředí

Prednášajúci: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)

napísal

Zelená dedina - kurz záhradno-krajinného dizajnu

Funkčná inovácia priestorov s dôrazom na sadové úpravy - námety a nápady študentov - príprava investičných projektov, 11. 05. 2015 – 15. 05. 2015 Dvory nad Žitavou

napísal

Úlohy a činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR

Prednášajúci: Ing. Vladimír Vnuk. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)