Aktuálne informácie

napísal

Seminár Budúcnosť slovenského zeleninárstva a zemiakarstva, Budúcnosť slovenského ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku, 23. 11. 2021 - 24. 11. 2021, v Kaštieli Mojmírovce. FZKI je spoluorganizátorom podujatia.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa vedy a techniky oceniť pracovníkov fakulty Cenou dekana za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. Cena dekana za najlepšie publikácie sa udeľuje zamestnancom v dvoch kategóriách.

napísal

Ústav záhradníctva (ÚZ) - 22. 11. 2021, 09:00hod. Výberová prednáška: Medzinárodné normy kvality pre ovocie a zeleninu. Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD., hlavná štátna radkyňa v odbore rastlinnej výroby, sekcie poľnohospodárstva. Online v MS Teams.

napísal

UNI:ARCH. Prezentácia významu hodnôt objektov SPU v Nitre. 16. 11. 2021 (utorok) o 13:00. Zodpovedajú: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik, PhD. (Ústav krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre). Miesto a čas konania: online.

napísal

My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy. Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989. Žiadame preto... Zodpovedný protest za slobodné univerzity, 16. november 2021 o 13:00, Šafárikove námestie v Bratislave.