Aktuálne informácie

napísal

Študentské dni nitrianskych univerzít 2021 pod záštitou Klaudie Halászovej, rektorky SPU a Libora Vozára, rektora UKF budú prebiehať 8. – 26. novembra 2021.

napísal

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2021 prijala toto stanovisko k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy.

napísal

Predsedníctvo Klubu dekanov prijalo v Banskej Bystrici, 26.10.2021 vyhlásenie k predloženému návrhu novelizácie vysokého školstva.

napísal

Ústav záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 27. októbra slávnostne otvoril sad starých krajových odrôd jabloní. Vznikol v Demonštračnej záhrade Botanickej záhrady SPU v Nitre.

napísal

26. októbra 2021 od 09:30 hod. v študentskom domove A. Bernoláka SPU (vstup od Akademickej ulice, bývalé priestory dekanátu FBP). Pozývame študentov a zamestnancov, ktorí ešte nie sú očkovaní (alebo osoby ktoré sú oprávnené na podanie tretej dávky). Termín registrácie na očkovanie sa predĺžil do pondelka 25.10.2021 do 08:00 hod.