Aktuálne informácie

napísal

Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 22. apríl 2021 (štvrtok). Miesto konania: online (MS Teams).

napísal

Milí študenti, dávame vám do pozornosti možnosť účasti na online letnej škole, ktorú organizuje Karelia University of Applied Science (Fínsko) v rámci projektu INVEST – The Competitive University for a Sustainable Society. Cieľom letnej školy je rozvinúť odborné kompetencie študentov v oblasti zvyšovania konkurencieschopnosti vidieka prostredníctvom riešenia konkrétnej situácie. Počas letnej školy budú študenti pracovať v multidisciplinárnych – medzinárodných tímoch.

napísal

Výberová online prednáška (15.04.2021, 9.00h) zameraná na predstavenie moderných počítačových programov, ktoré majú uplatnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe (konvenčný, integrovaný a ekologický systém) a umožňujú pestovateľom na ornej pôde, ovocinárom, vinohradníckom a zeleninárom prehľadne viesť evidenciu vstupov (spotreba hnojív, osív, prípravkov na ochranu rastlín a iné), identifikovať pozemky, ako aj ďalšie možnosti. Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o.

napísal

Prezentácia záverečných prác študentov končiacich Ing. štúdium v AR 2020/2021 s témami vedenými pod pedagógmi z Katedry zeleninárstva - Piatok 09.04.2021, 08:00. Prezentácia záverečných prác študentov končiacich Bc. štúdium v AR 2020/2021 s témami vedenými pod pedagógmi z Katedry zeleninárstva - Piatok 09.04.2021, 12:30. Semináre sú verejné.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., ďakuje všetkým učiteľom fakulty za ich odvedenú prácu a praje všetko dobré, najmä pevné zdravie. V ankete Naj učiteľ FZKI študenti ocenili prístup a osobnosť učiteľa svojimi hlasmi. Výsledky.