Aktuálne informácie

napísal

Fakulte sa podarilo zapojiť do projektu v rámci schémy Horizont Európa. Spoločne s partnermi zo Španielska, Lotyšska, Litvy, Grécka, Nemecka, Dánska, Cypru a Maďarska sme pripravili projekt pod názvom NENUPHAR: New Governance Models to Enhance Nutrient Pollution Handling and Nutrients Recycling.

napísal

Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., (vedúca Ústavu architektúry občianskych budov FAD STU v Bratislave): Univerzálne navrhovanie v krajinnej architektúre

napísal

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre udeľuje študentom dennej formy štúdia na prvom a druhom stupni štúdia dekanské voľno dňa 21.09.2023 (štvrtok) od 12:00.