Aktuálne informácie

napísal

Milí študenti, hlasujte za naj učiteľa FZKI. Dajte hlas pedagógovi FZKI, ktorý pre Vás študentov stelesňuje naj učiteľa! Je dôležité aby ste hodnotili osobnosť učiteľa z hľadiska profesionality, odbornosti, prístupu ku Vám – študentom, ústretovosti, ochoty byť nápomocný pri Vašich problémoch a ochoty podeliť sa s Vami o svoje poznatky, názory a venovať Vám čas. Hodnotíte komplexnú osobnosť učiteľa, ktorý pre Vás ostane zapamätateľným... TOP učiteľom - človekom!

napísal

Pozývame Vás na 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých 2023, ktorá sa bude konať v dňoch 29. - 31. mája 2023 vo Zvolene, resp. v online forme. Medzinárodná vedecká konferencia Veda mladých je konferencia pre doktorandov, ich školiteľov a mladých vedeckých pracovníkov. Konferencia sa tematicky zameriava na otázky krajinného inžinierstva, vodného hospodárstva, klimatických zmien, poľnohospodárstva, pôdohospodárstva, krajinnej a záhradnej architektúry, ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva, zeleninárstva, záhradníctva a súvisiacich odborov.

napísal

Odborná exkurzia na ČOV pre mesto Nitra (v rámci pripomenutia - Dňa vody). 21. 03. 2023 o 13:00hod. Pre študentov KI - 4 ročník. V prípade záujmu iných študentov prosím o nahlásenie mena študenta do 20. 03 na mail lubos.jurik [at] uniag.sk

napísal

Postup a úlohy okresného úradu ochrany životného prostredia pri stavebnom a vodoprávnom konaní. Ing. Miloš Černák, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Nitra. 15. 03. 2023 09:00hod., FZKI, ÚKI - miestnosť ZM, (Hospodárska 7).

napísal

Online prihlasovanie na ERASMUS+ mobility pre študentov - stáž v zahraničí bude OTVORENÉ od 13.3. do 14.4.2023. Uzávierka prihlášok 14. 4. 2023. Kontaktná osoba: Ing. Andrea Zvalová.