Aktuálne informácie

napísal

Termín: 15. 11. 2021 od 14:00. Prednášky budú prebiehať online bez nutnosti registrácie. GIS DAY je každoročné podujatie oslavujúce technológiu geografických informačných systémov, ktoré inicioval svetový líder v oblasti priestorových analýz ESRI a ktoré sa prvýkrát konalo v roku 1999.

Aktualizácia 17-11-2021: Záznam vystúpení

napísal

V zmysle čl. 2 Dodatku č. 2 príkazu rektorky č. 8/2021 k organizácii štúdia v akademickom roku 2021/2022 na SPU v Nitre a nariadenia dekana fakulty bude po 12. 11. 2021 prebiehať aj výučba cvičení on-line.

napísal

Ústav záhradníctva (ÚZ) - 11. 11. 2021, 13:30 - 15:30hod. Výberová prednáška: Biologické prípravky v ochrane viniča. Prednášajúci: Ing. Ján Tancík, PhD., Ecophyta s.r.o. - Prvá rastlinolekárenska služba. Online v MS Teams.

napísal

Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI) - 12. 11. 2021, 13:30hod. Výberová prednáška: Infraštruktúra a zavedenie množstvového zberu na úrovni samospráv. Prednášajúci: Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko. Online v MS Teams.

napísal

Študentské dni nitrianskych univerzít 2021 pod záštitou Klaudie Halászovej, rektorky SPU a Libora Vozára, rektora UKF budú prebiehať 8. – 26. novembra 2021.