Aktuálne informácie

napísal

Kurz Environmentálneho manažmentu - ISO 14001:2015

Termín konania: 14.11 – 15.11.2016. Lektor: Mgr. Peter Čierňava. Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD. Kurz Environmentálneho manažmentu - ISO 14001:2015

napísal

Zásobování města Brna vodou a hospodaření s dešťovými vodami na území Brna

03.11.2016 (štvrtok) o 11.45 h, prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. Jana Marková, Ph.D. Prednáška je určená všetkým záujemcom o danú problematiku bez ohľadu na zameranie štúdia a ročník.

napísal

Výberová prednáška - Land and water in Finland

08.11.2016 (utorok) o 13.30 h, prednášková miestnosť ZP, Hospodárska 7. Prednášajúci: Kaija Karhunen. Prednáška je určená všetkým záujemcom o danú problematiku bez ohľadu na zameranie štúdia a ročník.

napísal

Exkurzia Arborétum Mlyňany

Termín konania: 8.11.2016. Cieľom exkurzie je oboznámenie sa študentov s dendrologickou skladbou a manažmentom chráneného územia.

napísal

Historie rybníkařství v Čechách a na Moravě

Výberová prednáška, 03.11.2016 (štvrtok) o 11.00 h, prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.