Aktuálne informácie

napísal

Zelené inovácie

FZKI rozbieha projekt s nórskym partnerom a NSK.Cieľom projektu je sieťovanie a zdieľanie znalostí medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) a Nórskym ústavom pre bioekonomiku v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva.

napísal

Menej známe druhy zelenín, liečivých a koreninových rastlín a jedlých húb: Nové pestovateľské trendy v kontexte spolupráce V4 krajín

Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 23.9.2016 o 08.30-10.30 v priestoroch Botanickej záhrady SPU v Nitre, ako súčasť medzinárodnej konferencie 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC HORTICULTURE CONFERENCE.

napísal

Medzinárodná vedecká konferencia. 21.- 23. september 2016, SPU v Nitre. Garant podujatia: Katedra zeleninárstva - Ing. Alena Andrejiová, PhD. a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva – Ing. Ján Mezey, PhD. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov vo vede v oblasti záhradníctva.

napísal

Chuť tradícií a krásy vidieka (Agrokomplex, 18. - 21.08.2016)

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva už piaty rok navrhuje pavilón výstavného priestoru, kde budú v rámci medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na ploche viac ako 3 500 m2 predstavené jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento rok pôjde o 43. ročník tejto výstavy a pavilón F sa v spolupráci s Agrokomplex - Výstavníctvo, Nitra, š. p. premení na vidiecku krajinu v téme Chuť tradícií a krásy vidieka.

napísal

Medzinárodná letná škola - „Příbramské haldy“

alebo „Možnosti hodnotenia a začlenenia hald Příbramského uránového revíru do vidieckej  krajiny“. V dňoch 20. až 24. júna 2016 sa na Katedre záhradnej a krajinnej  architektúry ČZU Praha uskutočnila medzinárodná letná škola študentov odboru krajinnej a záhradnej architektúry.