Aktuálne informácie

napísal

Prednášky doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD. zamerané na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené. Prednášky budú doplnené aj tématicky zameranými postermi, ktoré budú inštalované vo vstupných priestoroch. Dátum a čas: 22.09.2021 o 14:00 v TD-02, Tulipánová 7 a 29.09.2021 o 14:00 v aule SPU.

napísal

Na Ústave záhradníctva (UZ FZKI) sa 21.09.2021 od 13:30hod uskutočnia výberové prednášky: The structure of cultivation and consumption of vegetables in Poland, prednášajúci dr hab. Robert Rosa a Organic mulches in the vegetables cultivation, prednášajúca dr hab. Jolanta Franczuk.

napísal

V súťaži Záhrada - Park a Detail roka, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, boli medzi ocenenými krajinno-architektonickými realizáciami opäť práce absolventov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Slávnostné vyhlasovanie sa uskutočnilo 7. septembra v nitrianskej Synagóge.

napísal

Ústav záhradníctva (UZ FZKI) organizuje v dňoch 23.09.2021 a 24.09.2021 odborné exkurzie: VISEGRAD OASIS CUP (Piešťany), Pozberové technológie pri spracovaní zeleniny (Kostolná pri Dunaji), Prehliadka porastov zeleniny (Kráľová pri Senci).

napísal

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre s medzinárodnou účasťou sa bude konať v stredu 10. novembra 2021 pod záštitou dekanov fakúltdoc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. (dekan FAPZ), prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. (dekan FBP) a prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. (dekan FZKI) pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home.