Aktuálne informácie

napísal

Vplyv emisií skleníkových plynov na agropotravinársky sektor bola hlavná téma diskusie Za okrúhlym stolom, ktorú organizoval 22. apríla EIT Food HUB na SPU v Nitre. Na podujatí vystúpil aj doc. Ing. Ján Horák, PhD. z Ústavu krajinného inžinierstva našej fakulty, predstavil príklady mitigačných opatrení.

napísal

Voľby do Akademického senátu FZKI na funkčné obdobie 2022 – 2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť Akademickej obce fakulty.

napísal

Ceny Atlas pre tých, ktorí povýšili ochranu prírody na svoju top prioritu, sú rozdané. V druhom ročníku prestížnej slovenskej enviro súťaže, ktorú organizuje Nadácia VÚB, v kategórii osveta zvíťazil projekt našej fakulty - www.zmenaklimy.sk.

napísal

Študentská vedecká konferencia FZKI 2022 sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 21. apríl 2022 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra. - Výsledky (aktualizované 22.04.2022) -.

napísal

Online priestor otvára nové príležitosti spolupráce aj s opačnou stranou sveta. Dôkazom toho je spolupráca medzi Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Fakultou umenia a dizajnu Univerzity v austrálskej Canberre.