Aktuálne informácie

napísal

Kolegovia z Ústavu záhradníctva (ÚZ) sa počas októbrovej oberačky 2021 rozhodli zariskovať a ponechali na 150 kroch viniča hrozno odrody Cabernet Sauvignon - že vyskúšajú vyrobiť ľadové víno. Hrozno samozrejme ochránili pred škodcami zasieťovaním. Risk sa oplatil.

napísal

Študenti krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre praxovali vo vznikajúcej botanickej záhrade v Holandsku.

napísal

Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI) - 06. 12. 2021, 12:30hod. Výberová prednáška: Aplikácia environmentálnej legislatívy v praxi výrobného podniku. Prednášajúci: Ing. Stanislava Dratvová, Danucem Slovensko a.s., environmentálna koordinátorka. Online v MS Teams.

napísal

Ústav záhradníctva (ÚZ) - 01. 12. 2021, 13:30hod. Výberová prednáška: Z dejín šľachtenia ruží / Citrusy a ich využitie. Prednášajúci: doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD. / doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. Online v MS Teams.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s partnermi získala grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR. Projektovým lídrom je prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.