Aktuálne informácie

napísal

Výberová prednáška, 18.10.2017, o 12:30 - 13:30, Tulipánova 7, Nitra, miestnosť TD-01. Prednášajúci: Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita a Kariérne centrum SPU v Nitre vás pozýva na Deň kariéry 2017, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2017 od 8:45 h vo vestibule pod aulou SPU.

napísal

Výberová prednáška. 20.10.2017, 15:00 - 19:00, Hospodárska 7, Nitra (miestnosť ZPS1). Prednášajúci: Ing. Milan Luciak

napísal

Naši študenti sa pravidelne zapájajú do rôznych odborných súťaží, v ktorých si môžu overiť a porovnať svoje schopnosti. Monika Kružliaková a Patrik Komár sa zúčastnili kvetinárskej súťaže Victoria Regia 2017.

napísal

Výberová prednáška v rámci predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru, 23.11.2017, TD-02, Tulipánová 7 FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Anna Dobrucká