Aktuálne informácie

napísal

Voda a veda - fotografická súťaž

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku je vyhlásená fotografickú súťaž. V roku 2017 sa uskutoční už piaty ročník tejto súťaže. Téma tohtoročnej súťaže je „Voda a veda“.

napísal

Naši študenti na letnej škole v Gdansku

Štúdium na našej fakulte je plné možností. S našimi partnermi ponúkame široké možnosti na ďalšie vzdelávanie a rozvoj našich študentov. Študenti, ktorí sa neboja využiť ponúkané šance majú možnosť získať mnohé doplnkové informácie, zážitky a cestovať po svete.

napísal

Realizácia praktických cvičení z predmetov: TVORBA V SADOVNÍCKOM KVETINÁRSTVE a INTERIÉROVÉ RASTLINY

Druhý septembrový týždeň (11.9 -14.9. 2017) sa uskutočnia praktické cvičenia pre študentov 3. ročníka študijného programu Záhradná a krajinná architektúra pod vedením odborných asistentov Katedry biotechniky zelene (Ing. Dagmar Hillová, PhD., Ing. Viera Šajbidorová, PhD., Ing. Marcel Raček, PhD.) a technických pracovníkov (Ing. Jana Černá, PhD.)

napísal

Landart a odpadové inštalácie

V Pavilóne záhradnej architektúry si môžete pozrieť výstavu "Landart a odpadové inštalácie", ktorá vzišla z workshopu v areáli kúpeľného domu Smaragd v Dudinciach (26.-28.5.2017).

napísal

Stáž študentov z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

V týchto dňoch sú u nás na fakulte študenti z partnerskej Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. Na krajinárskych katedrách absolvujú dvoj-týždňovú stáž zameranú na vodné hospodárstvo, krajinné inžinierstvo a hydrofyzikálne vlastnosti pôd.