Aktuálne informácie

napísal

Výberová prednáška RNDr. Juraja Tárnoka, ktorá sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)

napísal

Výberová prednáška RNDr. Daniela Helfera, riaditeľa spoločnosti ASTRAIA Certification, s.r.o., medzinárodne pôsobiaceho certifikačného orgánu

napísal

Exkurzia (10. 04. 2015) je určená pre študentov FZKI - študijný program Záhradná a krajinná architektúra.

napísal

Vo štvrtok 19. marca 2015, krátko pred oficiálnym dátumom 22. marca sme na FZKI oslávili Svetový deň vody.

napísal

Informácie o podujatiach na FZKI pri príležitosti 22. marca - Svetového dňa vody