Aktuálne informácie

napísal

Kurz záhradno-krajinného dizajnu

Dňa 4. – 8.9.2017 sa uskutoční prvá etapa realizácie výsadby zelene areálu FZKI na Hospodárskej ulici. Realizácia bude uskutočnená za účasti študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI - SPU v Nitre, v rámci kurzu záhradno-krajinného dizajnu pod vedením Ing. G. Kuczmana, PhD.

napísal

Agrokomplex 2017 - Cestujeme slovenským vidiekom

Aj tento rok sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v pavilóne F predstaví prezentácia vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka SR. Autorom ideového návrhu a priestorového spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Cestujeme slovenským vidiekom - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI.

napísal

SULANET - letná škole v talianskom meste Foggia

V dňoch 17. až 22. júla sa naši doktorandi (Ing. Jakub Kočica, PhD. a Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.) zúčastnili na SULANET letnej škole v talianskom meste Foggia.

napísal

Študentky FZKI absolvovali dvojtýždňovú Letnú školu v Číne

Študentky FZKI absolvovali dvojtýždňovú Letnú školu v Číne v termíne od 10. - 23. 07. 2017. Pobyt  bol zameraný na spoznávanie čínskej kultúry, tradícií a výučbu čínskeho jazyka.

napísal

Vyšehradská letná škola a festival

FZKI SPU v Nitre v spolupráci s partnermi pripravili spoločne projekt zameraný na „udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologickú bezpečnosť v krajinách V4 + Ukrajina“. Projekt je podporený Vyšehradským fondom.