Aktuálne informácie

napísal

Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine

Medzinárodná vedecká konferencia "Plants in Urban Areas and Landscape" sa uskutoční 8.-9. Novembra 2017 v Hokovciach. Manažment sídelnej zelene, metódy hodnotenia drevín, dizaj a údržba sídelnej i krajinnej zelene. Organizujú: Katedra biotechniky zelene a Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

napísal

Letná škola v Campobasso na Universitá degli Studi del Molise

V dňoch 05.-10.06.2017 sa uskutočnila v talianskom meste Campobasso letná škola na Universitá degli Studi del Molise, ktorej sa zúčastnili za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu doktorandi FZKI a FAPZ pod záštitou FEŠRR

napísal

Kurz geodetických prác

Študenti prvého ročníku bakalárskeho stupňa štúdia v odbore krajinné inžinierstvo a krajinná a záhradná architektúra absolvovali v dňoch 12 – 14. júna Kurz geodetických prác. Kurz sa realizoval v areáli Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Hospodárskej ul.

napísal

Kurz hydropedológie

Študenti Krajinného inžinierstva sa zúčastnili viacdňového Kurzu hydropedológie. Cieľom kurzu bolo umožniť študentom praktické merania základných hydropedologických a hydrologických charakteristík. Kurz sa konal v obci Čierny Balog.

napísal

Vinárstvo & somelierstvo

Kniha nášho pedagóga Ing. Štefana Ailera, PhD. s názvom “Vinárstvo & somelierstvo“, vydaná vydavateľstvom Agriprint, s.r.o. v roku 2016, bola ocenená komisiou OIV - The International Organisation of Vine and Wine (Medzinárodná organizácia hrozna a vína) v kategórii Víno a jedlo na kongrese organizovanom tento rok v Sofii, v Bulharsku.