Aktuálne informácie

napísal

Na ustanovujúcom zasadnutí AS FZKI bola za predsedníčku zvolená doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., za podpredsedu Ing. Miloslav Mucha a tajomníčku Ing. Jana Černá, PhD. Akademický senát fakulty pracuje v zložení...

napísal

Pri príležitosti celosvetového podujatia GIS DAY sa 14. novembra 2022 od 15:00 uskutoční v spolupráci so spoločnosťou ATAPEX s.r.o. ďalší ročník prednáškového seminára "GIS DAY 2022 na FZKI". Udalosť bude prebiehať online.

napísal

Výberová prednáška: Krajinná architektúra "Veľkého jablka" - prednášajúca prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., streda 26.10. o 13:30 TD-01, Tulipánová 7, Nitra a online. Organizátor a moderátor doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre & Kreatívne centrum SPU v Nitre. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry.

napísal

Profesorka Miroslava Kačániová pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre AgroBioTech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.

napísal

-- Aktualizácia: Predbežné výsledky (za AO FZKI) -- AS SPU v Nitre vyhlásil (dňa 22.04.2022) riadne voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022-2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademických obcí fakúlt a celouniverzitných a rektorátnych pracovísk na deň 12.10.2022. V prípade opakovania volieb do AS SPU v Nitre sa nové voľby budú konať dňa 25.10.2022.