Aktuálne informácie

napísal

Milí študenti, hlasujte za naj učiteľa FZKI. Dajte hlas pedagógovi FZKI, ktorý pre Vás študentov stelesňuje naj učiteľa! Je dôležité aby ste hodnotili osobnosť učiteľa z hľadiska profesionality, odbornosti, prístupu ku Vám – študentom, ústretovosti, ochoty byť nápomocný pri Vašich problémoch a ochoty podeliť sa s Vami o svoje poznatky, názory a venovať Vám čas. Hodnotíte komplexnú osobnosť učiteľa, ktorý pre Vás ostane zapamätateľným... TOP učiteľom - človekom!

napísal

Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (ÚKA) sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Dňa 16.3.2022 sme na ÚKA privítali profesora Petra Gála, architekta a urbanistu, ktorý sa vyprofiloval v krajinnej architektúre a založil tento odbor na Fakulte architektúry (FA) STU v Bratislave.

napísal

OsKAr 4/2022. Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (ÚKA) sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Dňa 2.3.2022 sme na ÚKA privítali profesorku Zdenku Rózovú z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied (FPV) Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), ktorá patrí medzi našich kľúčových externých spolupracovníkov.

napísal

4. marca 2022 (piatok) - 4. týždeň semestra pre všetkých študentov, ktorí majú v študijnom pláne v akademickom roku 2021/2022 predmet Seminár k záverečnej (bakalárskej alebo diplomovej) práci 1 alebo 2

napísal

Akademický senát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v spolupráci s vedením FZKI SPU v Nitre, vyjadruje podporu Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, zo dňa 9. februára 2022. Výučba bude, v pondelok 21.2.2022, prebiehať štandardne. Predsedníčka AS FZKI. Dekan FZKI.