Aktuálne informácie

napísal

My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy. Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989. Žiadame preto... Zodpovedný protest za slobodné univerzity, 16. november 2021 o 13:00, Šafárikove námestie v Bratislave.

napísal

V dňoch 22.-24. októbra sa v španielskom regióne Andalúzia, v meste Granada, uskutočnilo valné zhromaždenie európskej organizácie Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe). Podujatie organizovala Asociácia španielskych krajinárov (AEP) na Technickej škole architektúry Univerzity v Granade. Valnému zhromaždeniu IFLA Europe predchádzal medzinárodný kongres krajinných architektov s hlavnou témou „Krajina tu a teraz“.

napísal

Termín: 15. 11. 2021 od 14:00. Prednášky budú prebiehať online bez nutnosti registrácie. GIS DAY je každoročné podujatie oslavujúce technológiu geografických informačných systémov, ktoré inicioval svetový líder v oblasti priestorových analýz ESRI a ktoré sa prvýkrát konalo v roku 1999.

Aktualizácia 17-11-2021: Záznam vystúpení

napísal

V zmysle čl. 2 Dodatku č. 2 príkazu rektorky č. 8/2021 k organizácii štúdia v akademickom roku 2021/2022 na SPU v Nitre a nariadenia dekana fakulty bude po 12. 11. 2021 prebiehať aj výučba cvičení on-line.

napísal

Ústav záhradníctva (ÚZ) - 11. 11. 2021, 13:30 - 15:30hod. Výberová prednáška: Biologické prípravky v ochrane viniča. Prednášajúci: Ing. Ján Tancík, PhD., Ecophyta s.r.o. - Prvá rastlinolekárenska služba. Online v MS Teams.