Aktuálne informácie

napísal

Záverečná prezentáciu výstupov študentského workshopu Rekreačný areál Thermal Kesov

Pozývame Vás na záverečnú prezentáciu výstupov študentského workshopu Rekreačný areál Thermal Kesov, 19. 5. 2017 o 10:00 hod, termálne kúpalisko Thermal Polný Kesov

napísal

Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre v spolupráci s FZ MENDELU  Brno organizovala v termíne 10.-12.5. 2017 odbornú exkurziu Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave pre študentov II. stupňa študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra a pedagógov KZKA. Exkurzia bola zorganizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-09-1617 grantového programu CEEPUS.

napísal

Flóra ako inšpiračný zdroj bylinných kompozícií v mestách

Workshop s prezentáciou semestrálnych prác, 9.5.2017 o 11:00 h, miestnosť TD-01. Oponent z praxe: Ing. Peter Štrba, PhD.

napísal

Súčasné trendy v záhradnej architektúre na Morave

Odborná exkurzia pre študentov II. stupňa štúdia odboru Krajinná a záhradná architektúra zameraná na Súčasné trendy v záhradnej architektúre na Morave sa uskutoční 10.-12.5.2017. Odborný garant: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

napísal

Rekreačný areál Thermal Kesov

Medzinárodný workshop realizovaný v rámci Kurzu architektonickej tvorby, 15. 05. 2017 – 19. 05. 2017, Termálne kúpalisko Thermal Poľný Kesov. Nosnou témou workshopu je prezentácia bohatstva geotermálnych prameňov južného Slovenska a možností ich využitia na rekreačné účely.