Aktuálne informácie

napísal

Prax študentov zameraná na odpadové hospodárstvo

Aj výučbu študentov Krajinného inžinierstva, ktorí sú zameraní na odpadové hospodárstvo prepájame s praxou. V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sa naši študenti zúčastnili analýzy odpadov v meste Levice

napísal

Otázky spoľahlivosti laboratórnych výsledkov

Seminár, 2. máj 2017 o 9.00 h, Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre (miestnosť BZ 01). Garant podujatia: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.

napísal

Úlohy krajinného architekta v praxi

Termín seminára: 26.04.2017. Názov: Úlohy krajinného architekta v praxi. Miesto konania: SPU FZKI Nitra, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, miestnosť TD01.

napísal

Piknik FZKI

03.05.2017 od 12:00, Tulipánova 7, Nitra. Príďte si s nami posedieť na piknikovej deke, dozvedieť sa niečo nové od zaujímavých prednášajúcich, osviežiť sa domácimi limonádami, zmrzlinou, čo-to pogrilovať a mnoho ďalšieho.

napísal

Kurz Environmentálneho manažmentu

Exkurzia. Termín konania: 15.5.2017. Miesto konania: Slovenská Ľupča a Vrútky. Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD. Sprievod: Mgr. Peter Čierňava, RNDr. Daniel Helfer.