Aktuálne informácie

napísal

Mechanism of antropogenic changes of the plant cover

Výberová prednáška, 06.04.2017 o 10:00-12:00h v TD-15. Prednáška prinesie historický prehľad významných zásahov spoločnosti (človeka) do prírodného prostredia. Prednášajúci: Dr. Renata Nowińska

napísal

Orchids in the flora of Poland - current status and endangered

Výberová prednáška, 03.04.2017 o 13:30-14:30h v TD-15. V prednáške budú predstavené súčasné druhy orchideí v Poľsku, spôsob ich monitorovania a ochrany. Prednášajúci: Dr. Magdalena Kluza - Wieloch

napísal

Menej známe druhy zelenín, liečvých a koreninových rastlín a jedlých húb: Nové pestovateľské trendy v kontexte spolupráce V4 krajín

Medzinárodný projekt podporený Medzinárodným vyšehradským fondom, implementátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v zastúpení Katedry zeleninárstva (FZKI)

napísal

Sadovnícko-architektonické štúdie navrhovanej revitalizácie centrálneho námestia v Partizánskom

Štyri sadovnícko architektonické štúdie revitalizácie centrálnej mestskej zóny vznikli v akademickom roku 2015/16, vypracovali ich študenti študijného programu Biotechnika parkových a krajinných úprav v rámci Ateliérov tvorby vyhradenej zelene

napísal

Ako pristupovať k tvorbe zaujímavých detských ihrísk a vytvárať ich hernú hodnotu

Výberová prednáška, 04.04.2017, o 14:00, TD-02. Prednášajúci, Mr. Peter Heuken, predstaví základné princípy tvorby detských ihrísk, ako využiť terén a lokalitu, ako vyberať materiály a ako neprestať byť tvorivý