Aktuálne informácie

napísal

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - novela zákona, Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov

Výberové prednášky - 10.11.2016 o 10:00 - 12:30 a 22.11.2016 o 13:00 - 15:30, Hospodárska 7, Nitra (miestnosť ZP a ZM). Prednášajúci: Ing. Milan Luciak.

napísal

Prírode blízka údržba zelene v sídlach: Skúsenosti zo zahraničia a pilotných projektov na Slovensku

Výberová prenáška, štvrtok 10.11.2016, 15:00-16:30 TD-01, Tulipánova 7. Prednášajúca: Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

napísal

Podporujeme rozvoj vidieka

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) a Národná sieť rozvoja vidieka SR za spoluúčasti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v rámci podpory získanej z Nórskeho finančného mechanizmu organizujú dňa 9.11.2016 konferenciu "Podporujeme rozvoj vidieka" pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

napísal

Kurz Environmentálneho manažmentu - ISO 14001:2015

Termín konania: 14.11 – 15.11.2016. Lektor: Mgr. Peter Čierňava. Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD. Kurz Environmentálneho manažmentu - ISO 14001:2015

napísal

Zásobování města Brna vodou a hospodaření s dešťovými vodami na území Brna

03.11.2016 (štvrtok) o 11.45 h, prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. Jana Marková, Ph.D. Prednáška je určená všetkým záujemcom o danú problematiku bez ohľadu na zameranie štúdia a ročník.