Aktuálne informácie

napísal

Dva dni nabité informáciami, networkingom a zdieľanie skúseností. To bola XXII. Konference pozemkových úprav 12. - 13. 4. 2022 Harrachov, na ktorej sme sa zúčastnili aj za FZKI.

napísal

V druhom ročníku enviro ocenenia Nadácie VÚB Atlas je v kategórii Osveta nominovaný aj projekt našej fakulty s názvom Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy. Výstupy projektu sú dostupné na webovom sídle projektu: www.zmenaklimy.sk

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 30. marca uskutočnili voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026. Svoj post obhájila doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ktorá povedie univerzitu nasledujúce štyri roky.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., ďakuje všetkým učiteľom fakulty za ich odvedenú prácu a praje všetko dobré, najmä pevné zdravie. V ankete Naj učiteľ FZKI študenti ocenili prístup a osobnosť učiteľa svojimi hlasmi. Výsledky.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 31.03.2022 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku a o 10:30h bude obhajovať habilitačnú prácu Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.