Aktuálne informácie

napísal

Súčasné trendy v tvorbe rodinných záhrad

Výberová prednáška - Súčasné trendy v tvorbe rodinných záhrad, streda 18. apríla 2016 o 09:00 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Eugen Guldan, PhD.

napísal

Princípy tvorby rodinných záhrad

Výberová prednáška - Princípy tvorby rodinných záhrad, streda 30. marca 2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Katarína Tomanová

napísal

Veda mladých 2016

XI. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná mladými vedeckými pracovníkmi FZKI SPU v Nitre v spolupráci s Ústavom aplikovanej a krajinnej ekológie Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. 07. - 09. september 2016, Brno, Česká republika. Záväzné termíny, informácie/organizačné pokyny.

napísal

Svetový deň vody 2016

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorého téma pre rok 2016 je "Voda a zamestnanosť", sa bude na Katedre krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, konať séria prednášok s touto tématikou. Termín konania je 22. marec 2016 o 10:00 hod., miesto konania: učebňa ZM-03, KKI, Hospodárska 7, Nitra (Pod Zoborom).

napísal

Súčasná záhradná architektúra v krajinách V4

Prezentácie diel a diskusia so zástupcami zúčastnených krajín sa uskutoční dňa 11.03.2016 od 13:00 hod. na SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, miestnosť Z-03. Vernisáž výstavy bude o 17:00 hod. v Galérii Mlyny, Štefánikova tr. 61, Nitra.