Aktuálne informácie

napísal

Akademický senát FZKI na svojom zasadnutí dňa 18. 3. 2021 schválil novú organizačnú štruktúru FZKI, podľa ktorej s účinnosťou od 1. 9. 2021 vznikajú na fakulte 3 ústavy - Ústav krajinnej architektúry, Ústav krajinného inžinierstva a Ústav záhradníctva.

napísal

Možnosti štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. PREČO ŠTUDOVAŤ na FZKI V NITRE? - Vyberáte z odborov, ktoré sa ako jediné na Slovensku študujú v Nitre - Žijete v meste, ktoré patrí študentom.

napísal

Tradičné kosenie ručnou kosou je najšetrnejším, najefektívnejším a najekologickejším spôsobom regulácie výšky porastov kvitnúcich lúk a stupňa biodiverzity rastlín. Kopanecké lúky v katastri obce Vernár patria k druhovo najbohatším lúkam na svete a držia rekord v počte identifikovaných a botanikmi potvrdeným počtom druhov vyšších rastlín. Do ich kosenia sa zapojil aj Denis Bechera a Simona Poluchová, študenti našej fakulty.

napísal

Zápis na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a externá forma štúdia). Zápis na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a denná kombinovaná forma štúdia).

napísal

V dňoch 20.08.2021 a 26.08.2021 prebehnú na fakulte obhajoby dizertačných prác Ing. Radka Vincúra (doktorand dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry) a MSc. Samuela Adamca (doktorand externej formy štúdia na Katedre zeleninárstva).