Aktuálne informácie

napísal

Priestorovotvorné prvky rodinných záhrad

Výberová prednáška, streda 16.03.2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Zoltán Nagy, Grand Garden, Veľký Meder

napísal

Tvorba rodinných záhrad - skúsenosti z praxe, jednanie so zákazníkom

Výberová prednáška, streda 02.03.2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Peter Gondár, Landscape design s.r.o, Stupava

napísal

DBU - zahraničné štipendium pre absolventov Mgr. a Ing. štúdia

Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

napísal

Výsledok volieb kandidáta na funkciu dekana

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. bola zvolená na zasadnutí AS FZKI za kandidátku na funkciu dekana fakulty na obdobie 2016 - 2020.

napísal

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FZKI SPU v Nitre pre funkčné obdobie rokov 2016 až 2020

AS FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18.01.2016 schválil uznesenie, ktorým boli vyhlásené voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia 18.02.2016.